Oradors

Socialista
Baixauli Mateu, Juan Luis
- Socialista
Actualmente sin títulos
Actualmente sin cargos
Temps total d'intervencions
Sessió 77-1 Ple
29/03/2023 10:08 , Durada:  10h. 34m.
Legislatura/Mandato:  10a Legislatura
Òrgan:  PLE
Canal:  Sessions parlamentàries
link_to_download_wait
link_to_download_ajax