Oradors

Socialista
Bueno Alonso, Josefina Antonia
- Socialista (26 de Juny de 2023)
Actualmente sin títulos
- Diputat/Diputada (26 de Juny de 2023)
Temps total d'intervencions
Reunió 1 Comissió d'Afers Europeus
11/07/2023 12:40 , Durada:  8 min.
Legislatura/Mandato:  11a Legislatura
Òrgan:  Comissió d'Afers Europeus
Canal:  Sessions parlamentàries
Sessió 77-1 Ple
29/03/2023 10:08 , Durada:  10h. 34m.
Legislatura/Mandato:  10a Legislatura
Òrgan:  PLE
Canal:  Sessions parlamentàries
Sessió 76-1 Ple
22/02/2023 10:32 , Durada:  11h. 44m.
Legislatura/Mandato:  10a Legislatura
Òrgan:  PLE
Sessió 74-2 Ple
26/01/2023 10:07 , Durada:  3h. 23m.
Legislatura/Mandato:  10a Legislatura
Òrgan:  PLE
Sessió 70-1 Ple
09/11/2022 10:38 , Durada:  8h. 7m.
Legislatura/Mandato:  10a Legislatura
Òrgan:  PLE
Reunió 29-5 Comissió d’Economia, Pressupostos i Hisenda
08/11/2022 10:33 , Durada:  3h. 49m.
Legislatura/Mandato:  10a Legislatura
Òrgan:  Comissió d'Economia, Pressuposts i Hisenda
(2 páginas)
link_to_download_wait
link_to_download_ajax