Oradors

Popular
Carrasco Torres, Felipe Javier
- Popular (26 de Juny de 2023)
Actualmente sin títulos
Actualmente sin cargos
Temps total d'intervencions
Sessió 77-1 Ple
29/03/2023 10:08 , Durada:  10h. 34m.
Legislatura/Mandato:  10a Legislatura
Òrgan:  PLE
Canal:  Sessions parlamentàries
Reunió 11 Comissió d’Afers Europeus
27/02/2023 10:38 , Durada:  2h. 51m.
Legislatura/Mandato:  10a Legislatura
Òrgan:  Comissió d'Afers Europeus
Sessió 75-1 Ple
08/02/2023 10:37 , Durada:  6h. 9m.
Legislatura/Mandato:  10a Legislatura
Òrgan:  PLE
Sessió 74-1 Ple
25/01/2023 10:37 , Durada:  7h. 53m.
Legislatura/Mandato:  10a Legislatura
Òrgan:  PLE
Sessió 73-2 Ple
21/12/2022 10:10 , Durada:  8h. 31m.
Legislatura/Mandato:  10a Legislatura
Òrgan:  PLE
Reunió 31-4 Comissió d’Economia, Pressupostos i Hisenda
15/12/2022 16:03 , Durada:  2h. 28m.
Legislatura/Mandato:  10a Legislatura
Òrgan:  Comissió d'Economia, Pressuposts i Hisenda
(18 páginas)
link_to_download_wait
link_to_download_ajax