Oradors

Compromís
Esteve Aparicio, Carlos
- Compromís (26 de Juny de 2023)
Actualmente sin títulos
- Diputat/Diputada (26 de Juny de 2023)
Temps total d'intervencions
Sessió 12-2 Ple
30/11/2023 10:06 , Durada:  4h. 25m.
Legislatura/Mandato:  11a Legislatura
Òrgan:  PLE
Canal:  Sessions parlamentàries
Reunió 3 Comissió d'Obres Públiques, Infraestructures i Transports
14/11/2023 16:01 , Durada:  2h. 13m.
Legislatura/Mandato:  11a Legislatura
Òrgan:  Comissió d'Obres Públiques, Infraestructures i Transports
Canal:  Sessions parlamentàries
Reunió 3 Comissió de Sanitat i Consum
14/11/2023 10:32 , Durada:  2h. 1m.
Legislatura/Mandato:  11a Legislatura
Òrgan:  Comissió de Sanitat i Consum
Canal:  Sessions parlamentàries
Reunió 4-3 Comissió d'Economia, Pressuposts i Hisenda
07/11/2023 09:59 , Durada:  2h. 59m.
Legislatura/Mandato:  11a Legislatura
Òrgan:  Comissió d'Economia, Pressuposts i Hisenda
Canal:  Sessions parlamentàries
Sessió 8-3 Ple
26/10/2023 10:06 , Durada:  4h. 27m.
Legislatura/Mandato:  11a Legislatura
Òrgan:  PLE
Canal:  Sessions parlamentàries
Sessió 7-1 Ple
04/10/2023 10:35 , Durada:  4h. 23m.
Legislatura/Mandato:  11a Legislatura
Òrgan:  PLE
Canal:  Sessions parlamentàries
(24 páginas)
link_to_download_wait
link_to_download_ajax