Oradors

Socialista
Gaspar Ramos, Antoni Francesc
- Socialista (26 de Juny de 2023)
Actualmente sin títulos
- Portaveu adjunt/Portaveu adjunta (19 de Desembre de 2023)
Temps total d'intervencions
link_to_download_wait
link_to_download_ajax