Oradors

Socialista
Gaspar Ramos, Antoni Francesc
- Socialista (26 de Juny de 2023)
Actualmente sin títulos
- Diputat/Diputada (26 de Juny de 2023)
Temps total d'intervencions
Sessió 10 Ple
22/11/2023 10:40 , Durada:  2h. 30m.
Legislatura/Mandato:  11a Legislatura
Òrgan:  PLE
Canal:  Sessions parlamentàries
Reunió 5-3 Comissió d'Economia, Pressuposts i Hisenda
21/11/2023 10:41 , Durada:  3h. 6m.
Legislatura/Mandato:  11a Legislatura
Òrgan:  Comissió d'Economia, Pressuposts i Hisenda
Canal:  Sessions parlamentàries
Reunió 5-2 Comissió d'Economia, Pressuposts i Hisenda
14/11/2023 10:30 , Durada:  2h. 5m.
Legislatura/Mandato:  11a Legislatura
Òrgan:  Comissió d'Economia, Pressuposts i Hisenda
Canal:  Sessions parlamentàries
Reunió 5-1 Comissió d'Economia, Pressuposts i Hisenda
13/11/2023 10:36 , Durada:  46 min.
Legislatura/Mandato:  11a Legislatura
Òrgan:  Comissió d'Economia, Pressuposts i Hisenda
Canal:  Sessions parlamentàries
Reunió 4-5 Comissió d'Economia, Pressuposts i Hisenda
08/11/2023 10:03 , Durada:  3h. 7m.
Legislatura/Mandato:  11a Legislatura
Òrgan:  Comissió d'Economia, Pressuposts i Hisenda
Canal:  Sessions parlamentàries
Reunió 4-6 Comissió d'Economia, Pressuposts i Hisenda
08/11/2023 16:00 , Durada:  1h. 36m.
Legislatura/Mandato:  11a Legislatura
Òrgan:  Comissió d'Economia, Pressuposts i Hisenda
Canal:  Sessions parlamentàries
(3 páginas)
link_to_download_wait
link_to_download_ajax