Oradors

Socialista
Laguna Asensi, Carlos
- Socialista (26 de Juny de 2023)
Actualmente sin títulos
- Diputat/Diputada (26 de Juny de 2023)
Temps total d'intervencions
Sessió 1 Ple
26/06/2023 10:33 , Durada:  2h. 8m.
Legislatura/Mandato:  11a Legislatura
Òrgan:  PLE
Canal:  Sessions parlamentàries
Sessió 77-1 Ple
29/03/2023 10:08 , Durada:  10h. 34m.
Legislatura/Mandato:  10a Legislatura
Òrgan:  PLE
Canal:  Sessions parlamentàries
Reunió 30 Comissió de Medi Ambient, Aigua i Ordenació del Territori
09/03/2023 10:44 , Durada:  3h. 7m.
Legislatura/Mandato:  10a Legislatura
Òrgan:  Comissió de Medi Ambient, Aigua i Ordenació del Territori
Canal:  Sessions parlamentàries
Sessió 76-2 Ple
23/02/2023 10:06 , Durada:  4h. 35m.
Legislatura/Mandato:  10a Legislatura
Òrgan:  PLE
Reunió 21 Comissió de Política Social i Ocupació
13/02/2023 09:49 , Durada:  6h. 14m.
Legislatura/Mandato:  10a Legislatura
Òrgan:  Comissió de Política Social i Ocupació
Sessió 75-1 Ple
08/02/2023 10:37 , Durada:  6h. 9m.
Legislatura/Mandato:  10a Legislatura
Òrgan:  PLE
(18 páginas)
link_to_download_wait
link_to_download_ajax