Oradors

Ciudadanos
Mulas Delgado, Fernando Juan
- Ciudadanos (31 de Gener de 2023)
Actualmente sin títulos
Actualmente sin cargos
Temps total d'intervencions
Sessió 77-2 Ple
30/03/2023 10:08 , Durada:  4h. 5m.
Legislatura/Mandato:  10a Legislatura
Òrgan:  PLE
Canal:  Sessions parlamentàries
Reunió 21 Comissió d’Obres Públiques, Infraestructures i Transports
02/03/2023 10:37 , Durada:  1h. 12m.
Legislatura/Mandato:  10a Legislatura
Òrgan:  Comissió d'Obres Públiques, Infraestructures i Transports
Sessió 76-1 Ple
22/02/2023 10:32 , Durada:  11h. 44m.
Legislatura/Mandato:  10a Legislatura
Òrgan:  PLE
Reunió 22 Comissió d’Obres Públiques, Infraestructures i Transports
16/02/2023 10:35 , Durada:  3h. 21m.
Legislatura/Mandato:  10a Legislatura
Òrgan:  Comissió d'Obres Públiques, Infraestructures i Transports
Sessió 75-2 Ple
09/02/2023 10:08 , Durada:  2h. 55m.
Legislatura/Mandato:  10a Legislatura
Òrgan:  PLE
Reunió 24 Comissió de Sanitat i Consum
06/02/2023 10:32 , Durada:  3h. 13m.
Legislatura/Mandato:  10a Legislatura
Òrgan:  Comissió de Sanitat i Consum
(2 páginas)
link_to_download_wait
link_to_download_ajax