Oradors

Socialista
Pina Huertas, Núria
- Socialista (26 de Juny de 2023)
Actualmente sin títulos
- Diputat/Diputada (26 de Juny de 2023)
Temps total d'intervencions
Reunió 5-3 Comissió d'Economia, Pressuposts i Hisenda
21/11/2023 10:41 , Durada:  3h. 6m.
Legislatura/Mandato:  11a Legislatura
Òrgan:  Comissió d'Economia, Pressuposts i Hisenda
Canal:  Sessions parlamentàries
Reunió 3 Comissió d'Indústria i Comerç, Turisme i Noves Tecnologies
30/10/2023 10:31 , Durada:  1h. 43m.
Legislatura/Mandato:  11a Legislatura
Òrgan:  Comissió d'Indústria i Comerç, Turisme i Noves Tecnologies
Canal:  Sessions parlamentàries
link_to_download_wait
link_to_download_ajax