Oradors

Compromís
Robles Galindo, Carmen Luisa
- Compromís (16 de Maig de 2019)
Actualmente sin títulos
Actualmente sin cargos
Temps total d'intervencions
Sessió 77-1 Ple
29/03/2023 10:08 , Durada:  10h. 34m.
Legislatura/Mandato:  10a Legislatura
Òrgan:  PLE
Canal:  Sessions parlamentàries
Reunió 18-1 Comissió de Radiotelevisió Valenciana i de l'Espai Audiovisual
08/03/2023 10:10 , Durada:  3h. 24m.
Legislatura/Mandato:  10a Legislatura
Òrgan:  Comissió de Radiotelevisió Valenciana i de l-Espai Audiovisual
Canal:  Sessions parlamentàries
Sessió 76-2 Ple
23/02/2023 10:06 , Durada:  4h. 35m.
Legislatura/Mandato:  10a Legislatura
Òrgan:  PLE
Sessió 75-2 Ple
09/02/2023 10:08 , Durada:  2h. 55m.
Legislatura/Mandato:  10a Legislatura
Òrgan:  PLE
Sessió 74-1 Ple
25/01/2023 10:37 , Durada:  7h. 53m.
Legislatura/Mandato:  10a Legislatura
Òrgan:  PLE
Sessió 73-1 Ple
20/12/2022 10:10 , Durada:  8h. 9m.
Legislatura/Mandato:  10a Legislatura
Òrgan:  PLE
(19 páginas)
link_to_download_wait
link_to_download_ajax