Oradors

Ciudadanos
Ventura Campos, Mercedes
- Ciudadanos (16 de Maig de 2019)
Actualmente sin títulos
Actualmente sin cargos
Temps total d'intervencions
Sessió 10 Diputació Permanent
26/04/2023 10:30 , Durada:  4h. 58m.
Legislatura/Mandato:  10a Legislatura
Òrgan:  Diputació Permanent
Canal:  Sessions parlamentàries
Sessió 77-1 Ple
29/03/2023 10:08 , Durada:  10h. 34m.
Legislatura/Mandato:  10a Legislatura
Òrgan:  PLE
Canal:  Sessions parlamentàries
Reunió 20 Comissió de Polítiques d’Igualtat de Gènere i del col·lectiu LGTBI
02/03/2023 10:06 , Durada:  1h. 39m.
Legislatura/Mandato:  10a Legislatura
Òrgan:  Comissió de Polítiques d-Igualtat de Gènere i del Col·lectiu LGTB
Reunió 14 Comissió de Drets Humans
01/03/2023 11:03 , Durada:  1h. 27m.
Legislatura/Mandato:  10a Legislatura
Òrgan:  Comissió de Drets Humans
Sessió 76-1 Ple
22/02/2023 10:32 , Durada:  11h. 44m.
Legislatura/Mandato:  10a Legislatura
Òrgan:  PLE
Sessió 75-1 Ple
08/02/2023 10:37 , Durada:  6h. 9m.
Legislatura/Mandato:  10a Legislatura
Òrgan:  PLE
(44 páginas)
link_to_download_wait
link_to_download_ajax